Slovní druhy

15. listopad 2010 | 13.47 | rubrika: SLOVNÍ DRUHY

Podstatná jména

Přídavná jména

Zájmena

Číslovky

Slovesa

Příslovce

Předložky

Spojky

Částice

Citoslovce

Hotovo

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 3 (2x)